Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld. Deze principes gaan over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Pensioenfonds DHL bestaat uit 10 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden  werken (of werkten), net als u, bij een van de bedrijven van het DHL-concern. 5 leden zijn benoemd door de werkgevers, 3 leden zijn gekozen namens de werknemers en benoemd door de ondernemingsraden en 2 leden zijn gekozen door de gepensioneerden.

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun ervaring, kennis en integriteit.

Naam

Namens

Benoemd tot 

 Functie en werkgever

Cor Zeeman

 Onafhankelijk

 2028

Voorzitter

Gijsbert Burggraaf

 werkgevers

 2026

Vice-voorzitter
CFO DHL Parcel BeNeLux

Ton van Dorp

 werkgevers

 2028

Business Unit Controller,
DHL Supply Chain
(Netherlands) B.V.

Stanley Heerlien

 werkgevers

 2025

Expert Finance Participations,
Deutsche Post AG

Harry van der Eerden          

 gepensioneerden

 2028

 

Han Baaij

 gepensioneerden

 2026

Vice-voorzitter Pensioenfonds DHL

Pieter Weekers

 werknemers

 2025

Operational Support Manager
DHL Supply Chain

Maarten Dekker

 werknemers

2026

Project Manager DHL Global Forwarding

Peter Beunk

 werknemers

2025 

Payroll Specialist
Deutsche Post DHL HRS NL

Chris Verheij

werkgevers

2028 

Aspirant bestuurslid

Nicole Jacobs-Reuver

werkgevers

 

Toehoorder

Arwin Alting

 werkgevers

 

Toehoorder

Vragen

Vragen aan het bestuur kunt u hier stellen.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur