Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld. Deze principes gaan over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Pensioenfonds DHL bestaat uit 10 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden  werken (of werkten), net als u, bij een van de bedrijven van het DHL-concern. 5 leden zijn benoemd door de werkgevers, 3 leden zijn gekozen namens de werknemers en benoemd door de ondernemingsraden en 2 leden zijn gekozen door de gepensioneerden.

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun ervaring, kennis en integriteit.

 Naam

 Namens

Benoemd tot

 Functie en werkgever  

1. Martine Snoek

Onafhankelijk voorzitter

2025

 

2. Gijsbert Burggraaf

 werkgevers

 2022

Vice-voorzitter
CFO DHL Parcel BeNeLux

3. Ton van Dorp

 werkgevers

 2024

Business Unit Controller,
DHL Supply Chain
(Netherlands) B.V.

4. Peter van Boven

 werkgevers

 2023

Head of Legal
Services Benelux

5. Anton Bil

 werkgevers

 2024

Senior Director HR
DHL Global Forwarding NL

6. Stanley Heerlien

 werkgevers

 2025

Expert Finance Participations,
Deutsche Post AG

7. Jos Visser

 werknemers

 2021

Business Controller DHL,
Parcel Netherlandse

8. Harry van der Eerden          

 gepensioneerden

 2024

 

9. Han Baaij

 gepensioneerden

 2022

Vice-voorzitter Pensioenfonds DHL

10. Annette van Vendeloo

 

 

Toehoorder

11.  Pieter Weekers

 werknemers

 2024

Operational Support Manager
DHL Supply Chain

12. Vacature

 

 

Toehoorder

Vragen

Vragen aan het bestuur kunt u hier stellen.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur