Actuele cijfers

Financiële verplichtingen

Pensioenfonds DHL wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van uw pensioen

Eind 2022 is de beleidsdekkingsgraad (de graadmeter van onze financiële positie) 141,1%. Ons fonds sluit 2022 af met voldoende vermogen om alle verplichtingen na te komen.*)

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag