Actuele cijfers

Kosten

Ons pensioenfonds is een financiële instelling, maar heeft geen winstoogmerk. Het geld dat ons fonds ‘verdient’ met beleggen, komt ten goede aan de pensioenen van alle deelnemers.

Verschillende kosten

Om uw pensioen te beheren, maken we kosten. Denk daarbij aan de kosten voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • de productie van het jaarverslag
  • het inwinnen van advies
  • het (ver-)kopen en beheren van beleggingen 
  • kosten voor toezicht 

Omdat we deze collectief maken voor alle deelnemers, zijn de kosten per persoon lager dan wanneer je je pensioen individueel zou regelen.

Zo laag mogelijk

Ons fonds probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door efficiënt te werken. De kosten worden op verschillende manieren gerapporteerd*):

  1. kosten voor pensioenbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur en de toezichtskosten. In 2022 bedroegen de kosten voor pensioenbeheer € 186 per deelnemer;
  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen. Deze kosten worden uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld belegd vermogen. In 2022 was dat 0,41%;
  3. transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,03% van het gemiddeld belegd vermogen.

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag

Beloningen

Bestuurders van ons fonds ontvangen een onkostenvergoeding voor hun bestuurswerk. De voorzitter is het enige bestuurslid dat een vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen. Over de hoogte van vergoedingen voor pensioenfondsbestuurders zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Bij de organisaties die ons helpen in de uitvoering is het beloningsbeleid versoberd of afgeschaft. Vermogensbeheerders ontvangen bij goede prestaties wel een variabele beloning.
Bekijk hier ons beloningsbeleid.

Meer informatie

Meer informatie over alle kosten, kunt u lezen in het jaarverslag op de Documentenpagina.