Actuele cijfers

Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

Het belegd vermogen van Pensioenfonds DHL is van ruim € 1 miljard in 2018 gestegen tot ruim € 1,1 miljard in 2022.*)

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Ons bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

De beleggingen van ons fonds zijn op de volgende manier verdeeld*)

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Rendement wisselt per jaar. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn. In 2022 bedroeg het rendement -17,95%. Een jaar eerder was dat 9,06%.