Herstelplan

Pensioenfondsen moeten zich houden aan financiële spelregels. Daarin is ook opgenomen waar onze financiële positie aan moet voldoen. Dit zijn strenge regels die in 2015 zijn ingevoerd. Volgens die regels is onze financiële positie goed genoeg. Ons fonds heeft voldoende reserves. Maar als een pensioenfonds niet genoeg reserves heeft, dan moet het ieder jaar zolang het niet genoeg reserves heeft, een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand twee dekkingsgraden in deze grafiek.

  • De actuele dekkingsgraad; dit is een momentopname aan het einde van elke maand
  • De beleidsdekkingsgraad; dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd.

De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 117,7% zijn. Anders is er sprake van een tekort. Onze beleidsdekkingsgraad is hoger, waardoor we uit herstel zijn.
Per 31 december 2021 hoeft ons fonds geen nieuw herstelplan meer in te dienen bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Op deze pagina leest u hoe ons fonds er financieel voor staat.