Deelnemers

Per 1 januari 2023 had ons pensioenfonds bijna 16.935 deelnemers. Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • werknemers: deze mensen bouwen nu (excedent-)pensioen op bij Pensioenfonds DHL of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij Pensioenfonds DHL, maar (na hun vertrek) bij ons een opgebouwd pensioen hebben laten staan
  • gepensioneerden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat*):

  • het totaal aantal deelnemers daalde (van 17.022 in 2018 naar 16.935 eind 2022)
  • het aantal werknemers toeneemt
  • het aantal oud-werknemers afneemt  
  • het aantal gepensioneerden nu iets hoger ligt dan in 2018 
 

2022

2021

2020

2019

2018

Actieve deelnemers (= werknemers)

2.862

2.644

2.492

2.398

2.260

Gewezen deelnemers (= oud-werknemers) 9.242 9.283 9.333 9.451 10.165
Pensioengerechtigden 4.831 4.763 4.700 4.620 4.597
Totaal aantal verzekerden 16.935 16.690 16.525 16.469 17.022

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag