Deelnemers

Per 1 januari 2022 had ons pensioenfonds bijna 16.700 deelnemers. Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • werknemers: deze mensen bouwen nu (excedent-)pensioen op bij Pensioenfonds DHL of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij Pensioenfonds DHL, maar (na hun vertrek) bij ons een opgebouwd pensioen hebben laten staan
  • gepensioneerden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat*):

  • het totaal aantal deelnemers daalde (van 16.928 in 2017 naar 16.690 eind 2021)
  • het aantal werknemers toeneemt
  • het aantal oud-werknemers afneemt  
  • het aantal gepensioneerden nu iets hoger ligt dan in 2017 
 

2021

2020

2019

2018

2017

Actieve deelnemers (= werknemers)

2.644

2.492

2.398

2.260

2.156

Gewezen deelnemers (= oud-werknemers) 9.283 9.333 9.451 10.165 10.142
Pensioengerechtigden 4.763 4.700 4.620 4.597 4.630
Totaal aantal verzekerden 16.690 16.525 16.469 17.022 16.928

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag