Deelnemers

Per 1 januari 2021 had ons pensioenfonds bijna 16.525 deelnemers. Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • werknemers: deze mensen bouwen nu (excedent-)pensioen op bij Pensioenfonds DHL of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die geen pensioen meer opbouwen bij Pensioenfonds DHL, maar (na hun vertrek) bij ons een opgebouwd pensioen hebben laten staan
  • gepensioneerden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 5 jaar, dan blijkt dat*):

  • het totaal aantal deelnemers daalde (van 16.990 in 2016 naar 16.525 eind 2020)
  • het aantal werknemers toeneemt
  • het aantal oud-werknemers afneemt  
  • het aantal gepensioneerden nu iets hoger ligt dan in 2016 
 

2020

2019

2018

2017

2016

Actieve deelnemers (= werknemers)

2.492

2.398

2.260

2.156

2.104
Gewezen deelnemers (= oud-werknemers) 9.333 9.451 10.165 10.142 10.327
Pensioengerechtigden 4.700 4.620 4.597 4.630 4.559
Totaal aantal verzekerden 16.525 16.469 17.022 16.928 16.990

*) Gegevens uit het meest recente gepubliceerde jaarverslag