Actuele cijfers

Financiële positie

Dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de (voorlopige) beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Dit overzicht is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. Eén keer per jaar wordt per 31 december van het betreffende jaar de definitieve dekkingsgraad berekend. Dat gebeurt op basis van de definitieve jaarcijfers van ons fonds. Deze jaarcijfers staan in de jaarverslagen.

Wat is een dekkingsgraad?

De financiële positie van ons pensioenfonds is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen en het kapitaal dat het pensioenfonds bezit.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren, € 1,05 in kas.

In de grafiek hierboven ziet u vier verschillende dekkingsgraden.

  • De gele lijn is de actuele dekkingsgraad. Dat is een momentopname van de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen aan het einde van die betreffende maand.
  • De donkergrijze lijn is de vereiste dekkingsgraad. Dat is het percentage dat aangeeft hoe hoog de dekkingsgraad nu moet zijn om in de nabije toekomst voldoende vermogen te hebben (geen tekorten).
  • De grijze lijn is de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
  • De lichtgrijze lijn is de minimaal vereiste dekkingsgraad. Is de beleidsdekkingsgraad 5 opeenvolgende jaren onder dit minimum, moet het fonds direct maatregelen nemen (pensioenen verlagen).

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen.

Vereiste dekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks de actuele situatie te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat een zogenoemde beleidsdekkingsgraad. DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Het VEV wordt uitgedrukt in de vereiste dekkingsgraad. Komt de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad dan moet ons fonds een herstelplan opstellen. 

Effect rente

Een stijgende of dalende rente heeft invloed op onze financiële positie. Stijgt de rente dan hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioen te kunnen betalen. Daalt de rente dan moet ons fonds juist meer geld opzij zetten. Vergelijk het met een spaarrekening. Als u meer rente krijgt, hebt u op termijn meer geld dan bij een lage rente.