Voor de opbouw van uw pensioen draagt  uw werkgever pensioenpremie af. De verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer is 50/50.

Hoeveel betaalt u?

De pensioenpremie is vastgesteld op 27% van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op..

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die wij ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Uw premie versus uw pensioen

Uw pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt. Het grootste deel, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van beleggen. U krijgt (straks) als gepensioneerde meer terug dan u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.