Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen naar uw pensioen toe? Dat kan. U kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Dat op zijn vroegst 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. U moet nog wel in dienst zijn bij een van de aangesloten ondernemingen van DHL.

Hoe werkt deeltijdpensioen?

U gaat minder werken en daarnaast al gedeeltelijk pensioen ontvangen van ons fonds. Als u fulltime werkt, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om voor 80% te blijven werken en voor 20% al met pensioen te gaan. Een deeltijdpensioen dat is ingegaan kan 1 keer per jaar aangepast (alleen verhoogd) worden. Bijvoorbeeld als u voor uw volledige pensionering verder wilt afbouwen naar 60% werken en voor 40% met deeltijdpensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw pensioeninkomen lager dan op uw pensioenoverzicht staat. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u in deeltijd (dus minder) werkt
  • u maakt naar verwachting langer gebruik van uw pensioen, omdat de uitkering voor een deel eerder begint en de algemene levensverwachting stijgt
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid (maar op uw deeltijdpensioen) wordt nog wel AOW-premie ingehouden zolang u nog geen AOW-pensioen ontvangt

Combineren met andere keuzes

U kunt deeltijdpensioen combineren met eerder met pensioen gaan en/of met de mogelijkheid om de eerste jaren van uw pensioen meer pensioen te ontvangen en daarna minder.

Wat moet u doen?

Overleg tijdig met uw werkgever over deeltijdpensioen, omdat uw dienstverband hierop aangepast moet worden. Als u afspraken hebt gemaakt over aanpassing van uw dienstverband kunt het deeltijdpensioen aanvragen. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u uw pensioen in deeltijd wilt laten ingaan. Ons fonds gebruikt deze periode om uw deeltijdpensioen in te regelen, zodat uw deeltijdpensioen tijdig aan u uitgekeerd wordt. Uw keuze/aanvraag geeft u aan ons door met het formulier in Mijn Pensioencijfers of u stuurt uw verzoek per brief of e-mail

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Hebt u vragen over wat deze keuze betekent voor uw pensioen? Neem dan contact op met de helpdesk.

Wat kunt u nog meer kiezen?