Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Geboorteverlof

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u als partner vijf weken geboorteverlof opnemen.
Uw pensioenopbouw tijdens dit verlof loopt gewoon door alsof u uw volledige uren per week werkt bij DHL Supply Chain of DHL Express. Dan hoeft u niets te doen.
Werkt u bij één van de andere DHL-bedrijven? Dan kan uw pensioenopbouw kan tijdens dit verlof gewoon doorlopen alsof u uw volledige uren per week werkt, maar moet u wel zelf daar iets voor doen. 

Wat moet u hiervoor doen?

Maak minimaal vier weken van tevoren afspraken met uw werkgever als u geboorteverlof wilt opnemen. Vertel daarbij dat u wilt dat uw pensioenopbouw doorloopt. Uw werkgever geeft dit door aan het pensioenfonds.

4. Sabbatical opnemen

U hebt in de levensloopregeling geld gespaard. Dit bedrag kunt u gebruiken om langere tijd verlof (sabbatical) op te nemen.

Wat is er geregeld?

U kunt bij ons pensioen opbouwen tijdens uw verlof. Als hiervoor gekozen wordt, blijft er over de onbetaald verlof periode wel premie verschuldigd. Hierover kunt u afspraken maken met uw werkgever.
Mocht u komen te overlijden dan is er tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen op voor uw partner of wezenpensioen voor uw kinderen. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u een sabbatical opneemt. Uw werkgever geeft dit aan ons door.

5. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor alle soorten pensioen in uw pensioenregeling.

Dus als u (tijdelijk) 80% werkt, dan bouwt u op basis van een parttimepercentage van 80% pensioen op. Wilt u toch volledig pensioen blijven opbouwen? Dan kan dat als de volledige pensioenpremie betaald wordt. Het gaat om het werknemersdeel plus het werkgeversdeel. Hierover kunt u afspraken maken met uw werkgever.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken.