Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Pensioenfonds DHL! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons.

Wat is geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakorganisaties een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit:

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een samenvatting van uw pensioenregeling (basis- en/of excedentregeling). Deze samenvattingen vindt u ook op de Documentenpagina onder Pensioen 1-2-3.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.
U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kan het pensioen worden overgedragen naar ons fonds. Dat noemen we waardeoverdracht.
Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst ging bij uw vorige werkgever(s). Hoeveel pensioen u ergens anders al hebt opgebouwd kunt u nagaan op de nationale pensioenwebsite mijnpensioenoverzicht.nl.

In dit schema leest u meer over pensioen meenemen.

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.
De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Daarmee bedoelen we dat de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger moet zijn. U kunt uw aanvraag wel al indienen. Hij wordt dan in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad van beide partijen (weer) 100% of hoger is.

Is waardeoverdracht aangevraagd, dan duurt het soms even voordat waardeoverdracht is afgerond. Zorgvuldigheid staat voorop. We doorlopen maar liefst 6 stappen die elk een maximale termijn kennen.

 

 

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd.