Verandert uw situatie?

Nieuw in dienst

Welkom bij Pensioenfonds DHL! U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakorganisaties een pensioenregeling afgesproken. Wij voeren de pensioenregeling uit:

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een samenvatting van uw pensioenregeling (basis- en/of excedentregeling). Deze samenvattingen vindt u ook op de Documentenpagina onder Pensioen 1-2-3.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.
U betaalt pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.
Een hulpmiddel is de Pensioenvergelijker. Daarmee kunt u de pensioenregelingen vergelijken. Download de Pensioenvergelijker van onze Documentenpagina en vul de vragen in. Er is een versie van onze basisregeling en een van onze excedentregeling

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Vul het formulier in op Mijn Pensioencijfers. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.
De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.