Verandert uw situatie?

Andere baan

U begint voor uzelf of u gaat ergens anders werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. 

Gaat u ergens anders werken?

Dan kunt u uw pensioen meenemen. Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. 
In dit schema leest u meer over pensioen meenemen.

Start een eigen bedrijf?

Als u uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar. U kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op deze website. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. voor een actueel overzicht van uw totale pensioen en AOW.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier. Het keuzeformulier vindt u ook in Mijn Pensioencijfers.