Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren en dus ook de kosten voor levensonderhoud. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren verhoogd volgens het onderstaande schema. Deze percentages gelden voor werknemers, die:

  • excedent pensioen opbouwen bij ons fonds
  • excedent prepensioen hebben opgebouwd bij ons fonds
  • een premievrij (pre-)pensioen bij ons fonds hebben
  • een VPL-module hebben

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2023: 3,5% 1 januari 2024 0,24%
2022: 10% 1 januari 2023 14,3%
2021: 3,2% 1 januari 2022 3,4%
2020: 0% 1 januari 2021 1,22%
2019: 1,05% 1 januari 2020 2,7%
2018: 2,1% 1 januari 2019 2,1%
2017: 1% 1 januari 2018 1,33%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar voor de basisregeling en de excedentregeling Bekijk nog meer cijfers in het document kerncijfers. Meer achtergrond over de verhoging per 1 januari 2024 leest u in ons recente blog artikel. Details over de gevolgen van deze verhoging leest u hier.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen.
Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.

Richtlijn

Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen hanteert het bestuur onderstaande richtlijn. Dit betreft de beleidsdekkingsgraad in combinatie met de volgende uitgangspunten:

Beleidsdekkingsgraad  Beleid
< 110%  geen verhoging van de pensioenen
> 110% (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen mogelijk

Bekijk hier de ontwikkeling van de dekkingsgraad.