Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan op zijn vroegst 5 jaar voor uw AOW-leeftijd

Deze keuzemogelijkheid geldt niet voor mensen die arbeidsongeschikt zijn en een premievrij pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DHL.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid
  2. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  3. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

U bouwt minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Wilt u eerder met pensioen gaan, dan moet u:

  • bij uw werkgever aangeven wanneer u wilt stoppen met werken
  • een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te doen (als u eerder dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen wilt gaan)

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Doe dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?