Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden.

Hoeveel krijgt uw partner?

Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw 68ste. Dit partnerpensioen is inclusief het bijzonder partnerpensioen voor eventuele ex-partner(s).

Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen. Is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan kan het partnerpensioen lager uitvallen. Dan wordt voor elk jaar leeftijdsverschil boven de 10 jaar het partnerpensioen met 2,5% verlaagd. Is uw partner bijvoorbeeld 12 jaar jonger dan u, dan wordt het partnerpensioen met 5% verlaagd.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Afkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds. staat hoeveel partnerpensioen wij voor hem of haar regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Wat moet u doen?

U hoeft u niets te doen. Wij ontvangen in Nederland de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

  • Trouwt u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.
  • Trouwt u in het buitenland, maar woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk bij de gemeente melden. Wij ontvangen de gegevens van uw partner dan automatisch van de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.