Als u een nieuwe werknemer bij ons hebt aangemeld, ontvangt de werknemer automatisch een korte samenvatting van de pensioenregeling. 

Waardeoverdracht

Wijs uw werknemer op de mogelijkheid van waardeoverdracht. Heeft de werknemer via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kan de werknemer dat meenemen. Dat heet waardeoverdracht. Er kunnen zich twee situaties voordoen. Welke dat zijn leest u hier.

Aanvragen waardeoverdracht

Waardeoverdracht kan de werknemer aanvragen bij ons fonds nadat hij of zij bij u in dienst is gekomen. De werknemer ontvangt eerst een voorstel van zijn vorige pensioenfonds of –verzekeraar en van Pensioenfonds DHL. Pas nadat de werknemer akkoord is met dit voorstel, wordt het pensioen overgedragen.

Voorwaarde waardeoverdracht

De financiële positie van het vorige pensioenfonds en van ons fonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

Is de dekkingsgraad onder de 100%? Dan kan de werknemer de waardeoverdracht wel aanvragen om binnen de gestelde termijn van zes maanden te blijven. Wij nemen de aanvraag echter pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.