Uw administratie

Wijzigingen

Het is belangrijk om wijzigingen (in en uit dienst etc.) direct door te geven aan onze administratie bij AZL via Mijn Pensioenadministratie. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers. Welke gegevens geeft u aan ons door en wat zijn de gevolgen voor het pensioen?

1. Nieuwe werknemer

Meld de nieuwe werknemer binnen vier weken aan. Na aanmelding ontvangt de nieuwe werknemer informatie over zijn pensioenregeling. Wijs uw werknemer op de mogelijkheid van waardeoverdracht.

2. Meer of minder verdienen

Als het salaris stijgt, stijgt ook het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd. Daalt het salaris, dan daalt ook de toekomstige pensioenopbouw. Geef de salariswijziging door. Salarisverhogingen worden per 1 januari van elk jaar verwerkt en hebben pas vanaf dat moment effect op de pensioenopbouw. Salarisverlagingen worden vanaf het moment van ingang verwerkt.

3. Meer of minder werken

Als uw werknemer meer dagen per week gaat werken, stijgt het salaris en dus ook het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd. Bij minder werken daalt de pensioenopbouw. Als de werknemer bijvoorbeeld 80% gaat werken vanwege ouderschapsverlof, dan vindt de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof plaats op basis van een parttimepercentage van 80%. Een volledige pensioenopbouw is mogelijk als de volledige pensioenpremie wordt doorbetaald. Wie dit betaalt, kunt u afspreken met uw werknemer. Geef de mutatiedatum en het parttime percentage aan ons door. Parttime percentages worden door het hele jaar heen verwerkt. Wordt het parttime percentage aangepast in combinatie met een salariswijziging? Dan worden beide mutaties op 1 januari verwerkt.

4. (Onbetaald) verlof

Meld onbetaald verlof als uw werknemer langdurig verlof opneemt. De werknemer kan ervoor kiezen om pensioen op te blijven bouwen tijdens dit verlof. Uitgangspunt is daarbij de situatie vlak voordat het verlof ingaat. Dit moet wel fiscaal mogelijk zijn. U moet hiervan een administratie bijhouden.

Mocht de werknemer tijdens dit onbetaald verlof overlijden, dan is er tijdens de eerste 18 maanden van het verlof recht op een partnerpensioen voor de partner en een wezenpensioen voor de kinderen van de werknemer.
Tijdens zwangerschapsverlof gaat de pensioenopbouw gewoon door.

5. Arbeidsongeschikt

Geef het door als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Is de werknemer voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt en/of heeft de werknemer recht op een WGA- of IVA-uitkering? Dan loopt de pensioenopbouw gedeeltelijk premievrij door. De premie voor de premievrije doorbouw van het pensioen komt voor onze rekening. Daar hoeft u niets voor te doen.
Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer is er volledige premievrije pensioenopbouw. Ook kan uw werknemer recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij arbeidsongeschiktheid moet u de werknemer niet uit dienst melden.

Wordt na langdurige arbeidsongeschiktheid het dienstverband toch beëindigd, meld dan langdurige arbeidsongeschiktheid als de reden van beëindiging.

6. Uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk af. De opbouw van pensioen stopt op het moment dat de werknemer uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd op de pensioendatum. De werknemer kan ervoor kiezen het pensioen mee te nemen naar een ander pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht.

7. Met pensioen

Bespreek samen de wensen en mogelijkheden vóór de pensioendatum. Wij informeren uw werknemer over de hoogte van het pensioen en de keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt.

8. Overlijden

Als het overlijden bij de gemeente is gemeld, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Alleen bij overlijden van een werknemer die in het buitenland woont, moet het overlijden worden gemeld. Meestal doen de nabestaanden dat. Voor de nabestaanden van uw werknemer is er een partnerpensioen voor de partner en een wezenpensioen voor de kinderen geregeld.

Wijzigingen doorgeven 

Het is belangrijk om bovenstaande wijzigingen (in en uit dienst etc.) direct door te geven via Mijn Pensioenadministratie. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers.