Uw werknemers informeren

Wat kunt u doen?

Als werkgever wijst u de (nieuwe) werknemer erop dat wijzigingen gevolgen hebben voor het pensioen. Bij een nieuwe werknemer van 18 jaar of ouder moet u hem of haar op hoofdlijnen informeren over de pensioenregeling. Deze hoofdlijnen vindt hij op deze website onder het hoofdstuk Werknemer. Ons fonds stuurt hem deze informatie ook per post binnen drie maanden nadat hij in dienst is gekomen.

Is uw nieuwe werknemer jonger dan 18 jaar?

Voor een gehuwde werknemer jonger dan 18 jaar is er bij Pensioenfonds DHL een partnerpensioen en wezenpensioen voor zijn partner en eventuele kinderen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat deze verzekering geldt, zolang de werknemer in dienst is. Gaat hij of zij uit dienst, dan vervalt de verzekering.

Meld daarom ook deze werknemer aan bij ons. Informeer ook deze nieuwe werknemer over de pensioenregeling. De opbouw van ouderdomspensioen (en de premiebetaling) start als de werknemer 18 jaar is. Vanaf dat moment wordt er een partner- en wezenpensioen opgebouwd dat ook blijft staan als uw werknemer uit dienst gaat.