Pensioenfonds DHL

Verhoging pensioen

De (opgebouwde) pensioenen voor gepensioneerden, werknemers en oud-werknemers (de zogenoemde 'slapers') kunnen verhoogd worden.

Waarom verhoging van pensioen?

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert ons fonds elk jaar de opgebouwde pensioenrechten te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening (indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat het pensioen van uw (oud-)werknemers zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben de opgebouwde pensioen de afgelopen jaren verhoogd volgens onderstaand schema.

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2020: 0%

1 januari 2021

1,22%

2019: 1,05%

1 januari 2020

2,7%

2018: 2,1%

1 januari 2019

2,1%

2017: 1%

1 januari 2018

1,33%

2016: 0%

1 januari 2017

0,32%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar voor de basisregeling en de excedentregeling. Bekijk nog meer cijfers in het document kerncijfers

Wanneer verhogen wij de pensioenen?

Uw werknemers hebben niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de financiële positie van ons fonds het toelaat. Bij een verhoging wordt het (opgebouwde) pensioen gedeeltelijk of geheel verhoogd tot maximaal de gemiddelde prijsstijging in het voorafgaande jaar. In het verleden (deels) niet toegekende verhogingen worden bij de vaststelling van de verhoging in een bepaald jaar niet meegenomen. Meer informatie over ons beleid vindt u in de ABTN.

Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging. Het bestuur stelt elk jaar vast of en hoeveel de (opgebouwde) pensioenen worden verhoogd.

Richtlijn

Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen hanteert het bestuur onderstaande richtlijn. Dit betreft de beleidsdekkingsgraad in combinatie met de volgende uitgangspunten:

Beleidsdekkingsgraad  Beleid
< 110%  geen verhoging van de pensioenen
> 110% (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen mogelijk

Bekijk hier de ontwikkeling van de dekkingsgraad.