Pensioenfonds DHL

Reglementen

Hoe het pensioen precies geregeld is, staat in een pensioenreglement. Hierin staat onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • leeftijd waarop werknemers met pensioen kunnen gaan
  • soorten pensioen die er voor de werknemer, zijn partner en kinderen zijn
  • de opbouw van het pensioen
  • aanpassing van het pensioen aan de wensen van de werknemer
  • de toekomstige waarde van het pensioen

U als werkgever bepaalt samen met de vakbonden de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt deze vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor mijn werknemers?

De informatie voor werknemers op deze website gaan over ons actuele pensioenreglement. Welke onderdelen voor uw werknemers gelden, hangt onder meer af van de regeling die u voor uw bedrijf hebt afgesproken en welk salaris uw werknemers verdienen. Werknemers kunnen dit checken op de deze website bij Wat is er geregeld? U vindt alle reglementen op de pagina Documenten.