Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen Dit geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 21ste. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • niet getrouwd is
  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Hebt u meer dan 5 kinderen dan wordt het bedrag per kind lager. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwdenpensioen Bijzonder partnerpensioen