Mijn situatie verandert

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met bijgevoegd een kopie van de overlijdensakte.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van PST als u bent getrouwd of uw partner hebt aangemeld voordat u met pensioen ging. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het pensioenoverzicht. Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.
Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Informatie voor uw partner

Uw partner ontvangt een brief. Hierin staat onder meer informatie over:

  • vanaf welke datum het partnerpensioen ingaat
  • een berekening van de hoogte van het partnerpensioen (bruto en netto)
  • of het verstandig is om nog contact op te nemen met het pensioenfonds
  • eventueel het wezenpensioen en wanneer hij of zij contact met ons op moet nemen om uw kinderen aan te melden voor een wezenpensioen.