Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW-pensioen

De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden 
  • mensen die niet hun hele leven in Nederland gewoond hebben

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de SVB website.

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.
Lees meer uitleg over uw netto pensioen.

Pensioenoverzicht

Verder krijgt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht.

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.