Mijn situatie verandert

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden als u voor uw pensioen bent gaan samenwonen en uw partner hebt aangemeld.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt en als u voor uw pensioen met uw ex-partner bent gaan samenwonen. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

Als uw partner niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, ontvangen wij hiervan automatisch bericht. Wij weten dan echter niet wat u besluit over het bijzonder partnerpensioen. Daarom vragen wij u om zelf uw partner af te melden. Dat kan digitaal in Mijn Pensioencijfers of stuur een e-mail of brief met daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner 
  • de datum waarop u niet langer samenwoont 
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

of

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.