Mijn situatie verandert

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Stief- en pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het fonds moet hen aanvaarden. Ook na uw overlijden kunnen stief- en pleegkinderen nog aangemeld worden bij ons fonds.
Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is 14% van uw ouderdomspensioen. Hebt u meer dan 5 kinderen dan is het wezenpensioen per kind lager. Wat er precies bij ons is geregeld, staat in uw pensioenoverzicht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.
Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente. Stief- en pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het fonds moet hen aanvaarden. Stuur ons een brief hierover.
Ook na uw overlijden kunnen stief- en pleegkinderen nog aangemeld worden bij ons fonds.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.