Hoeveel krijgt u?

Hoeveel ontvangt u netto?

Wij keren uw pensioen netto uit. Dat betekent dat wij van uw bruto pensioen enkele verplichte premies aftrekken. Daarna maken wij het netto bedrag over op uw bankrekening.

Wat van uw bruto pensioen wordt afgetrokken, hangt af van uw leeftijd.

1. Ontvangt u ook AOW-pensioen van de overheid? Dan gaat het om de premies voor de:

  • zorgverzekering ( = bijdrage Zvw)
  • loonheffing (= belasting)

2. Ontvangt u nog geen AOW-pensioen van de overheid? Dan trekken wij er ook een bedrag af voor:

  • de AOW en
  • de Anw

Wat ziet u op uw bankafschrift?

Op uw bankafschrift ziet u het bruto bedrag staan en de bedragen die wij van het bruto bedrag aftrekken.
De bedragen worden met de volgende afkortingen aangegeven:

  • BR = bruto
  • LH = loonheffing
  • INH. ZVW  =  inhouding zorgverzekeringswet

Naheffing

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.