Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen (dit is inclusief het partnerpensioen voor een eventuele (ex) partner).  Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen ging:

  • bent getrouwd of
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • de  partner waarmee u samenwoont, bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als u uw partner voor uw pensioendatum bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd.

Is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan kan het partnerpensioen lager uitvallen. Dan wordt voor elk jaar leeftijdsverschil boven de 10 jaar het partnerpensioen met 2,5% verlaagd. Is uw partner bijvoorbeeld 12 jaar jonger dan u, dan wordt het partnerpensioen met 5% verlaagd.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ongehuwdenpensioen Bijzonder partnerpensioen