Soorten pensioen

Partnerpensioen

Partner aanmelden

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt.

Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw 68ste. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen. Is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan kan het partnerpensioen lager uitvallen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen gaat:

  • bent getrouwd of
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als uw partner bij ons is aangemeld. Stuur ons hiervoor een kopie van uw samenlevingscontract. 

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen