Verandert uw situatie?

Samenwonen

Samen meubels uitzoeken? Dan ook samen naar de notaris! Want als u gaat samenwonen, deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel. Maar voor uw pensioen is er niets automatisch geregeld.

Wat kunt u doen?

Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Dat kan met het formulier in Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van onze website.

Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • u bent nog niet met pensioen
  • u en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners
  • u en uw partner wonen meer dan 6 maanden op hetzelfde adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven
  • wanneer u minder dan 5 jaar samenwoont, dan moet u een notarieel samenlevingscontract hebben. In dit contract moet de onderhoudsverplichting opgenomen zijn
  • u en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn

U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben geaccepteerd.

Hoeveel krijgt uw partner?

Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw 68ste. Dit partnerpensioen is inclusief het bijzonder partnerpensioen voor eventuele ex-partner(s).

Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen. Is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan kan het partnerpensioen lager uitvallen. Dan wordt voor elk jaar leeftijdsverschil boven de 10 jaar het partnerpensioen met 2,5% verlaagd. Is uw partner bijvoorbeeld 12 jaar jonger dan u, dan wordt het partnerpensioen met 5% verlaagd.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Afkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds. staat wie in onze administratie aangemeld is al uw huidige partner en hoeveel partnerpensioen wij voor hem of haar regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Anw van de overheid

Uw partner kan verder recht hebben op een uitkering van de overheid, de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Bijvoorbeeld als hij of zij arbeidsongeschikt is of een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Deze en andere voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.