Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan is er inkomen voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met bijgevoegd een kopie van de overlijdensakte.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen. Woont u samen? Dan moet u uw partner hiervoor hebben aangemeld. Dat kan met het formulier Aanmelden partner, dat u vindt in de beveiligde omgeving van onze website.

Informatie voor uw partner

Uw partner ontvangt van ons een brief. Hierin staat onder meer informatie over:

  • vanaf welke datum het partnerpensioen ingaat
  • een berekening van de hoogte van het partnerpensioen (bruto en netto)
  • of het verstandig is om nog contact op te nemen met het pensioenfonds

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Anw van de overheid

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.