Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Stief- en pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het fonds moet hen aanvaarden. Ook na uw overlijden kunnen stief- en pleegkinderen aangemeld worden bij het fonds.
Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • niet getrouwd is
  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is 14% van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Anw van de overheid

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Gaat u minder werken vanwege uw kinderen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof)? Dan heeft dat mogelijk invloed op uw pensioen.