Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van PST. Het volledige partnerpensioen blijft dan beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij ons. Dat kan digitaal in Mijn Pensioencijfers of stuur een e-mail of brief met daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner 
  • de datum waarop u niet langer samenwoont 
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Als uw partner niet langer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, ontvangen wij hiervan automatisch bericht. Wij weten dan echter niet wat u besluit over het bijzonder partnerpensioen. Daarom vragen wij u om zelf uw partner af te melden.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.