Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2022: 10% 1 januari 2023  
2021: 3,2% 1 januari 2022 3,4%
2020: 0% 1 januari 2021 1,22%
2019: 1,05% 1 januari 2020 2,70%
2018: 2,1% 1 januari 2019 2,10%
2017: 1% 1 januari 2018 1,33%
2016: 0% 1 januari 2017 0,32%

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd met maximaal de prijsstijgingen.
Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.

Richtlijn

Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen hanteert het bestuur onderstaande richtlijn. Dit betreft de beleidsdekkingsgraad in combinatie met de volgende uitgangspunten:

Beleidsdekkingsgraad  Beleid
< 110%  geen verhoging van de pensioenen
> 110% (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen mogelijk

Bekijk hier de ontwikkeling van de dekkingsgraad.