Verandert uw situatie?

Andere baan

U verandert van baan? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden te goed hebben. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht voor u beschikbaar. U kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op deze website. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw totale pensioen en AOW.

Wat kunt u doen?

Begint u een eigen bedrijf? Dan kunt u uw pensioen niet meenemen. Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen als u pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of bij een verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Zo voorkomt u dat u straks van twee pensioenfondsen of verzekeraars een pensioen uitbetaald krijgt. Pensioen meenemen is niet altijd financieel gunstig voor u. Vergelijk eerst de pensioenregelingen van ons fonds met dat van uw nieuwe pensioenfonds.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.