Nieuws

Vacatures in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan

Er zijn twee vacatures in het bestuur: een bestuurslid namens werknemers en voor een bestuurslid namens werkgevers. Bij het Verantwoordingsorgaan (VO) ontstaat een vacature als vertegenwoordiger van werkgevers.

Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het VO beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd en goede beleidskeuzes voor de toekomst heeft gemaakt.

Informatie

Hebt u interesse in een van de functies, moet u aan een aantal eisen voldoen.
Op onze website vindt u meer informatie:
• Het functieprofiel bestuurslid
• Het functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan

Bent u geïnteresseerd?

Stuur uw kandidaatstelling met uw CV én motivering

per post aan:
Pensioenfonds DHL
Bestuursbureau
Postbus 8292
3503 RG Utrecht

Of per e-mail aan:
Caroline Tuin
pst.pensioen@dhl.com

Wilt u eerst nog afstemmen?

U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden. De gegevens staan op deze website bij Bestuur of u neemt contact op met Caroline Tuin, Bestuurssecretaris PF DHL, op nummer 088-345 41 77 of per e-mail naar pst.pensioen@dhl.com.