Nieuws

2020: We blikken terug op een bijzonder jaar

Omdat het officiële jaarverslag erg groot is, maken we voor onze deelnemers en gepensioneerden een online samenvatting: het Verkort jaarverslag. In een paar minuten krijgt u een goed beeld van de belangrijkste zaken in het afgelopen bijzondere jaar.

In het Verkort Jaarverslag

  • onze vice-voorzitters Han Baaij en Gijsbert Burggraaf kijken terug op 2020
  • highlights met grafieken
  • de belangrijkste cijfers van 2020
  • het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht en
  • hoe ons fonds is georganiseerd

Lees het Verkort Jaarverslag online.

Alle ins en outs weten?

In het volledige jaarverslag 2020 blikken we terug op de gevolgen van de coronapandemie, de naamswijziging en andere belangrijke veranderingen in de organisatie van ons fonds. We maken de balans op en ons bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Daarnaast vindt u in het jaarverslag uiteraard ook meer over:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Download ons het volledige jaarverslag 2020.

Bron: Bestuur