Nieuws

Pensioenreglement gepubliceerd

In november 2023 is het bestuur akkoord gegaan met aanpassingen van het pensioenreglement. Deze aanpassingen zijn verwerkt en vastgelegd in het Pensioenreglement 2021 en gelden per 1 januari 2024.

Hieronder een overzicht van de afspraken die per 1 januari 2024 gelden.

  • De pensioenpremie, de pensioenopbouw en de franchise blijven gelijk aan die van 2023.
    Dat betekent dat u samen met uw werkgever 27% pensioenpremie betaalt en het percentage waarover u pensioen opbouwt over uw pensioengevend salaris niet wijzigt. Wilt u precies weten hoe uw ouderdomspensioen wordt berekend? Kijk dan op de pagina 'reken zelf uw pensioen uit'.
  • Alle werknemers die pensioen opbouwen in de basisregeling, bouwen pensioen op vanaf 18 jaar over het fulltime salaris dat hoger is dan de franchiseDe franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt (€ 20.068). Dat is geregeld in de nieuwe pensioenwet en is nu verwerkt in onze pensioenregeling. Tot 1 januari 2024 was leeftijd waarop iemand pensioen ging opbouwen bij ons fonds 21 jaar.
  • Korting op uitkering door groot leeftijdsverschil bij nabestaandenpensioen vervalt.
    Krijgt u nu nabestaandenpensioen waarop een korting van toepassing was vanwege het leeftijdsverschil? Dan is deze korting per 1 januari 2024 vervallen. U krijgt een hogere uitkering. Vóór 1 april 2024 ontvangt u persoonlijk bericht van ons fonds wat het precies voor u betekent.

Meer weten?

U kunt het Pensioenreglement lezen of downloaden van onze website.