De toekomst van uw AOW en pensioen

De regels voor pensioen gaan veranderen. We krijgen een vernieuwd pensioenstelsel. Wat betekent dit voor u? 

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een vernieuwd pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit vernieuwde pensioenstelsel leest en ziet u:

Niet alles verandert. Wat goed is in het pensioenstelsel dat we voor 1 juli 2023 hadden houden we. Dit geldt voor iedereen die in Nederland pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen krijgt.

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe pensioenregeling. Hoe die er precies uitziet, is nog niet duidelijk. Begin 2023 is voor ons fonds de projectorganisatie Nieuw Pensioenstelsel (NPS) ingericht. Deze projectorganisatie bestaat uit verschillende lagen die samen verantwoordelijk zijn voor de invoer van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze projectorganisatie houdt de belangen van al onze deelnemers in de gaten. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2028 klaar zijn.
Als we meer weten, publiceren we informatie op deze plaats in de website.

Wat verandert er niet?

 • U blijft als werknemer bij ons fonds pensioen opbouwen. Gaat u uit dienst, dan gaat u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opbouwen.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • U krijgt pensioen zolang u leeft.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen. U betaalt dan geen premie meer. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, blijft u voor het arbeidsongeschikte deel pensioen opbouwen. U betaalt dan minder pensioenpremie, alleen voor het deel dat u werkt.
 • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als u overlijdt en bij ons fonds pensioen opbouwt of ontvangt.

Meer weten? Bekijk dit filmpje

Wat is er nieuw in het vernieuwde pensioenstelsel?

 • U krijgt een nieuwe pensioenregeling. U gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: u gaat dan pensioenkapitaal opbouwen. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen gaat in uw persoonlijke pensioenpot. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd gaat mogelijk ook in die pot. Dat is het begin van uw pensioenkapitaal. Met het geld in uw persoonlijke pensioenpot gaan we beleggen.
 • U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenpot stoppen. Maar ook hoe uw kapitaal groeit.
 • Uw pensioen gaat nog meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in uw huidige pensioenregeling dus ook al. Want ook nu belegt ons fonds met uw pensioenpremies. Maar de invloed van de economie is straks beter te zien. U weet straks dus precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenpot (sneller) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt uw pensioenpot minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Maar het blijft uw eigen pensioenpot. Uw pensioen wordt dus persoonlijker.
 • U kunt kiezen of u een vaste pensioenuitkering wil of dat u uw pensioenuitkering laat afhangen van de waarde van uw pensioenpot. In goede economische tijden zal uw pensioen dan hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.
 • Uw nabestaanden (partner en kinderen) krijgen géén pensioen van ons fonds als u overlijdt en bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opbouwt. Uw nabestaanden krijgen dan een pensioen van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Bekijk de tijdlijn

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het vernieuwde pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zijn op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.

In de tijdlijn hieronder ziet u wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.