Nieuws

September: De actuele dekkingsgraad is gestegen

De actuele dekkingsgraad steeg van 139,5% naar 143,3%. De beleidsdekkingsgraad daalde in september van 139,7% naar 139,3%. De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen.

Stand op 30 september 2023

Deze twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffers hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 139,5% naar 143,3%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad over september 2022 (die uit de berekening van de beleidsdekkingsgraad is gevallen) was hoger dan die van september 2023, hierdoor is de beleidsdekkingsgraad gedaald naar 139,3%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in september

In september is de rente fors gestegen. Hierdoor namen onze verplichtingen af. Als de verplichtingen afnemen is dit positief voor de actuele dekkingsgraad. Onze beleggingen zijn in september gedaald ten opzichte van augustus. Ons vermogen is gedaald. De stijging van de rente had een grotere invloed dan de daling van de beleggingen. Hierdoor steeg de dekkingsgraad met 3,8%-punt.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.