Nieuws

Gezocht: bestuurslid namens gepensioneerden

In ons bestuur hebben twee gepensioneerden zitting. De zittingstermijn van de heer van der Eerden loopt af op 31 december 2023. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Op grond van de statuten van het fonds krijgt u als gepensioneerde ook de kans om u kandidaat te stellen.

Profiel bestuurslid

Een bestuurslid is iemand met teamgeest die affiniteit heeft met pensioenen. Verder heeft hij of zij bestuurlijke ervaring en inzicht in strategische processen. De toezichthouder De Nederlandsche Bank stelt eisen aan en toetst de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuursleden.

Als u denkt dat u aan het gewenste profiel voldoet en u bent nog niet eerder bestuurslid geweest bij het fonds, schroom dan niet u kandidaat te stellen. Laat u niet weerhouden doordat u wellicht denkt over te weinig pensioenkennis te beschikken. U krijgt alle gelegenheid om uw kennis te vergroten door opleidingen en cursussen te volgen.

Meer informatie

Op onze website kunt u de profielschets en de benodigde formulieren downloaden. Als u denkt dat u aan het gewenste profiel voldoet, zien wij uw kandidaatstelling graag tegemoet voor 1 december 2023.

Wilt u zich aanmelden?

U kunt ons mailen: pst.pensioen@dhl.com.
Wij zien uw kandidaatstelling graag vóór 1 december tegemoet.

Bron: Bestuur