Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog met 10%

De pensioenen van al onze deelnemers worden per 1 januari 2023 verhoogd met 10%.

Dit geldt voor:

  • de opgebouwde pensioenen van werknemers en
  • de pensioenen van onze de oud-werknemers die hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan en
  • de pensioenuitkeringen van onze gepensioneerden.

Mooi eindresultaat

Elk jaar proberen we de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling. Daar slagen we dit jaar grotendeels in. De onzekerheden door de voortdurende oorlog en ook de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebben het bestuur doen besluiten om de verhoging net iets onder het maximaal toegestane percentage vast te stellen. Maar het eindresultaat blijft een mooi resultaat.

Pensioenuitkeringen

Onze gepensioneerden ontvangen de verhoging voor het eerst in februari. In die maand ontvangen zij ook de verhoging van 10% met terugwerkende kracht over de maand januari. Werknemers en oud-werknemers zien hun pensioen dat ze tot nu hebben opgebouwd ook met dat percentage stijgen per 1 januari 2023. Door de verhoging behouden (ook de opgebouwde) pensioenen beter hun waarde.

Meer informatie

Meer informatie over verhoging van pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden leest u op onze website.