Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog met 3,2%

We hebben goed nieuws. Wij verhogen uw pensioen op 1 januari 2022 met 3,2%. Het bestuur is daarover zeer verheugd.

Net geen volledige compensatie prijsstijgingen

Het fonds probeert elk jaar de pensioenen mee te laten stijgen met de kosten voor levensonderhoud. De verhoging van de pensioenen met 3,2% is een gedeeltelijke verhoging. De prijzen stegen dit jaar namelijk meer. Het bestuur kon de prijsstijging niet volledig compenseren, omdat de financiële positie van ons fonds daarvoor op het meetpunt (30 september) net niet toereikend was.

Wanneer merkt u de verhoging?

Onze gepensioneerden ontvangen de verhoging voor het eerst in februari. In die maand ontvangen zij ook de verhoging van 3,2% met terugwerkende kracht over de maand januari. Werknemers en oud-werknemers zien hun pensioen dat ze tot nu hebben opgebouwd ook met dat percentage stijgen per 1 januari 2022. Door de verhoging behouden (ook opgebouwde) pensioenen beter hun waarde.

Meer informatie

Meer informatie over verhoging van pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden leest u op onze website.