Het Verantwoordingsorgaan over het bestuur

Verkort jaarverslag

Het Verantwoordingsorgaan (VO) over het bestuur in 2019

‘Correct en tijdig gehandeld’

Het VO adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. In 2019 heeft het VO voldoende informatie ontvangen van het bestuur. Ook hebben leden de enkele vergaderingen bijgewoond van commissies.

Het VO heeft vier adviesaanvragen behandeld en positief beoordeeld. De vier adviesvragen gingen over beleidsdocumenten (statuten), het nieuwe communicatiebeleidsplan, de profielschets lid RvT en het beloningsbeleid van PST.

Communicatie

Het VO ervaart net als vorig jaar een steeds grotere betrokkenheid door de open en constructieve communicatie met zowel het bestuur, RvT als het bestuursbureau van PST. De communicatie naar de deelnemers van PST via de website is actueel. Er wordt door de communicatiecommissie actief gewerkt aan een beter pensioenbewustzijn van alle doelgroepen.

Meer jongeren

Het VO vindt dat het bestuur de Code Pensioenfondsen actief naleeft. Een punt van aandacht blijft de norm over diversiteit. Zowel het bestuur als het VO voldoen nog niet aan de norm dat een van de leden jonger moet zijn dan 40 jaar. Het bestuur voert een actief beleid om nieuwe bestuursleden te werven die aan deze normen voldoen.

Conclusie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 2019 correct en tijdig gehandeld. Het bestuur heeft bij de beleidskeuzes een zorgvuldige en open besluitvormingsprocedure gevolgd. Het VO is steeds meer geïnformeerd en betrokken bij de strategische verkenning voor de toekomst van PST.

Lees het hele verslag op pagina 59 in ons jaarverslag. Daar staat ook een reactie van het bestuur op het verslag van het VO.