Verandert uw situatie?

Privé & werk

  Privé

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Meld uw partner aan bij ons. Stuur ons een brief met uw notarieel samenlevingscontract.

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Trouwen in het buitenland

Stuur een brief met uw huwelijksakte.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons.

Scheiden

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in.

Scheiden in het buitenland

Geef uw scheiding door. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in.

Kinderen

U hoeft niets te doen.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Verhuizen naar of in het buitenland

  1. Stuur ons een adreswijziging
  2. Geef ons uw BSN door
  3. Stuur ons elk jaar het levensbewijs (Attestatie de Vita) volledig ingevuld retour

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Overlijden in het buitenland

Uw nabestaanden moeten uw overlijden bij ons melden. Zij dienen ons een brief met overlijdensakte te sturen.

 

 

Werk

 

Nieuw in dienst

U moet een besluit nemen over wat u wilt doen met het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele eerdere werkgever.

Minder werken

Maak afspraken met uw werkgever hierover

Stoppen met werken

U hoeft niets te doen

Andere baan

U hoeft niets te doen, maar

u kunt overwegen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Bijna met pensioen

  1. Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan.
  2. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kies uw pensioenopties om uw pensioen op maat te maken.

Met pensioen

U hoeft niets te doen. Vanaf een bepaalde datum ontvangt u elke maand een uitkering van ons fonds.