Nieuws

Maart: De dekkingsgraden zijn gestegen

De actuele dekkingsgraad steeg van 136,0% naar 136,1%.  De beleidsdekkingsgraad steeg van 137,0% naar 137,2%. De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen.

Stand op 31 maart 2024

Deze twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffers hebben om klappen op te vangen. 

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 136,0% naar 136,1%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad over maart 2023 (die uit de berekening van de beleidsdekkingsgraad is gevallen) was lager dan die van maart 2024, hierdoor is de beleidsdekkingsgraad gestegen naar 137,2%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in maart

In maart is de rente gedaald. Hierdoor namen onze verplichtingen toe. Als de verplichtingen toenemen, heeft dit een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. Daarentegen deden onze beleggingen het in maart goed. Ons vermogen is daardoor toegenomen. De toename van het vermogen was meer dan genoeg om de daling van de rente op te vangen. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad met 0,1%-punt.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.