Nieuws

Februari: De dekkingsgraden blijven het goed doen

De actuele dekkingsgraad steeg van 133,4% naar 136,1%.
De beleidsdekkingsgraad daalde licht van 137,2% naar 137,1%.

Stand op 29 februari 2024

Deze twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffers hebben om klappen op te vangen. De beleidsdekkingsgraad is immers een van de belangrijkste meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen.

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 133,4% naar 136,1%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad over februari 2023 (die uit de berekening van de beleidsdekkingsgraad is gevallen) was hoger dan die van februari 2024, hierdoor is de beleidsdekkingsgraad iets gedaald naar 137,1%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in februari

In februari is de rente gestegen. Hierdoor namen onze verplichtingen af. Als de verplichtingen afnemen, heeft dit een positief effect op de actuele dekkingsgraad. Daarnaast deden onze beleggingen het in februari goed. Ons vermogen is daardoor toegenomen. De toename van de beleggingen en de stijging van de rente zorgden samen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,7%-punt.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.