Nieuws

November: De dekkingsgraden zijn verder gedaald

De actuele dekkingsgraad daalde van 138,9% naar 135,3%.
De beleidsdekkingsgraad daalde van 138,3% naar 137,5%. De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen.

Stand op 30 november 2023

Deze twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffers hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 138,9% naar 135,3%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad over november 2022 (die uit de berekening van de beleidsdekkingsgraad is gevallen) was hoger dan die van november 2023, hierdoor is de beleidsdekkingsgraad gedaald naar 137,5%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in november

In november is de rente gedaald. Hierdoor namen onze verplichtingen toe. Als de verplichtingen toenemen, heeft dit een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. Onze beleggingen deden het in november daarentegen beter. Ons vermogen is toegenomen, maar minder dan onze verplichtingen. De toename van de beleggingen had een kleinere invloed dan de daling van de rente. Hierdoor daalde onze dekkingsgraad met 3,6%-punt.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.