Nieuws

Koopkracht Nederlanders in 35 jaar tijd bijna 60% hoger

In 35 jaar tijd is de koopkracht van Nederlanders met 58% gestegen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Leiden. Tussen 1977 en 1990 nam daarbij de ongelijkheid in inkomens toe. Sinds 1990 blijft de ongelijkheid vrijwel gelijk.

Dat laatste komt vooral door een aantal hervormingen van het belastingstelsel. Toch leeft nog steeds 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Veel minder mensen dan in 1986, maar het zijn er natuurlijk nog altijd te veel.

In het verleden zaten ook veel gepensioneerden onder de armoedegrens. In de jaren ‘90 gold dat voor zo’n 25% van de AOW'ers. Sinds 2000 is de situatie beter, onder andere dankzij een verhoging van de AOW. Hierdoor zijn er volgens het CBS bijna geen gepensioneerden meer onder de armoedegrens. Een uitzondering zijn mensen die:

  • een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond en dus minder AOW hebben opgebouwd én
  • geen pensioen via een werkgever hebben opgebouwd.

De koopkracht van gepensioneerden nam lange tijd toe. Sinds 2011 ziet het CBS weer een daling. De reden ligt voor de hand: veel pensioenfondsen konden de pensioenen de afgelopen jaren niet of nauwelijks verhogen. Dat geldt niet voor ons fonds. 

Wat kunt u doen?

Bekijk het toeslagenbeleid van ons fonds . Daar ziet u onder andere de toeslagen van de afgelopen 5 jaar. Volg ook de nieuwsberichten op onze website. Daar leest u in december of we uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari 2022 weer kunnen verhogen. En natuurlijk ook met welk percentage.

Vragen?

Met vragen over onze (toeslagen)beleid kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.