Nieuws

Goede start in 2021 voor ons fonds

In januari is onze financiële positie verder verbeterd. Zowel onze actuele dekkingsgraad als beleidsdekkingsgraad noteerden een plus.

De oorzaak voor de verbetering is de gestegen rente. Onze beleggingen zijn weliswaar minder waard geworden, maar het positieve effect van de gestegen rente was groter. Als de rente hoger is, hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om (straks) alle pensioenen te kunnen betalen.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 januari 2021:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 117,4% naar 118,0%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 109,2% naar 109,4%.

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 117,35%. Dat betekent dat er voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen €117,35 in kas hebben aan vermogen. Het is daarom goed nieuws dat onze actuele dekkingsgraad al weer een paar maanden boven deze grens ligt en dat de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd is gestegen. De beleidsdekkingsgraad is immers de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad laat nog zien dat we te weinig buffer hebben om klappen op te vangen. Deze reserves moeten we aanvullen. Daarom hebben we eerder een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Een verhoging van de pensioenen per 1 januari 2021 zat er helaas niet in. Maar van een verlaging van uw pensioen is bij ons fonds ook geen sprake.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur