Nieuws

Dekkingsgraad in augustus gestegen

Dankzij de stijging van de rente en de goede beleggingsopbrengsten stegen zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 augustus 2021:

 • De actuele dekkingsgraad steeg van 128,2% naar 130,2%
 • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 120,3% naar 122,0%

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 117,7%. Dat betekent dat voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er €117,70 aan vermogen in kas moet zijn. Het is dus positief dat onze beleidsdekkingsgraad ook afgelopen maand hoger was dan dit vereiste. Toch moeten we voorzichtig zijn. We voldoen pas echt aan die eis als onze beleidsdekkingsgraad tot en met het einde van het jaar ook goed genoeg blijft.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad laat zien dat we nu weer genoeg buffer hebben om klappen op te vangen. In de eerste helft van dit jaar was dat nog niet zo. Daarom hebben we in maart een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat is goedgekeurd. Zolang we in herstel zijn moeten we ieder jaar het herstelplan vernieuwen. Van een verlaging van uw pensioen bij ons fonds is geen sprake.

Waarom stegen de dekkingsgraden in augustus?

Er waren drie belangrijke ontwikkelingen:

 1. De rente is gestegen
  Een hogere rente heeft voor ons fonds twee gevolgen. Ten eerste is er minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Ten tweede daalt de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Dat is geen goed nieuws. Maar dat tweede effect is kleiner. Daardoor betekent de stijging van de rente toch een plus voor onze financiële positie.
 2. Aandelen werden meer waard
  We beleggen ook in aandelen. Daardoor steeg ons vermogen.
 3. De dip van vorig jaar gaat uit het gemiddelde
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze financiële positie ging aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 snel achteruit. We zien dat de ‘coronadip’ van 2020 inmiddels bijna uit het gemiddelde is verdwenen. In combinatie met onze actuele dekkingsgraad die in 2021 vooral is gestegen, werkt dit positief door op onze beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur